Про фонд

Благодійний фонд «Рівність і взаємоповага» є недержавною добровільною благодійною організацією. Фонд здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів та рівності прав учасників, гласності, добровільності та самоврядування.

Фонд створений з метою здійснення благодійної діяльності в інтересах розвитку суспільства, забезпечення та захисту прав людини і громадянина, основоположних свобод та законних інтересів, підтримки демократичних процесів, законного представництва та правової допомоги, охорони соціально-економічних стандартів, соціального захисту та забезпечення, подолання бідності, розвитку науки, реалізації благодійних програм відповідно до сфер діяльності Фонду, розвитку територіальних громад.

Фонд вільний у виборі сфери своєї діяльності та здійснює діяльність у таких сферах благодійної діяльності:

 • Права людини і громадянина та основоположні свободи;
 • Сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні;
 • Стимулювання економічного росту й розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України;
 • Законне представництво та правова допомога;
 • Соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги й подолання бідності;
 • Розвиток територіальних громад;
 • Розвиток міжнародної співпраці України;
 • Освіта;
 • Охорона здоров’я;
 • Культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;
 • Наука й наукові дослідження.

Благодійний фонд «Рівність і взаємоповага» реалізував наступні проекти:


1. «Модернізація політичної сфери та державної служби в Україні через запровадження гендерної рівності».

Проект спрямований на сприяння запровадження директив ЄС щодо протидії дискримінації та підтримки гендерної рівності через приведення законодавства України у відповідність до норм ЄС. Проект націлений на сприяння забезпеченню гендерної рівності в політичних партіях і подолання горизонтальної і вертикальної сегрегації за ознакою статі в традиційно "чоловічих" державних установах, службах безпеки, дипломатії, правоохоронних органах і т.д.


2. «Участь жінок в українській політиці».

Проект спрямований надати комплексний аналіз заходам, що застосовуються українськими політичними партіями з метою розширення участі жінок в процесі прийняття політичних рішень; виявити основні проблеми на внутрішньопартійному та соціокультурному рівнях; виділити інноваційні підходи, які були реалізовані українськими партіями для досягнення кращої представленості жінок в політиці; оцінити доступ жінок до ресурсів у контексті відповіді на запитання, чому так мало політикинь відіграють ключові ролі в політичних партіях.


3. «Поза протоколом: участь жінок в міжнародній політиці в Україні та Німеччині».

Головною метою проекту є створення спільного розуміння серед українських та німецьких учасників та учасниць щодо ролі жінок в міжнародній політиці. Проект спрямований на збільшення можливостей його учасників та учасниць, зокрема допомагатиме їм поширити у суспільстві розуміння важливості участі жінок у миротворчій політиці та безпекових процесах загалом. У довготривалому аспекті проект сприятиме залученню його учасників та учасниць до формування і прийняття зовнішньополітичних рішень з урахуванням гендерного фактору у своїх країнах та на міжнародній арені.


4. «Жіночі ініціативи за мир на Донбасі».

Ініціатива транснаціонального діалогу з розвитку і поширення внеску громадянського суспільства в мирні процеси на сході України. Проект був розроблений з метою зміцнення жінок та їх участі в мирних процесах і організації майбутніх суспільств, відповідно до міжнародних документів таких, як Резолюція ООН №1325.